ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:25.03.2021 15:35:22
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Genel Kurul tarafından onaylanan Kar Payı Dağıtımı Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ARENA, TRAARENA91U1
Peşin
0,5051310
50,5131
15
0,4293613
42,93613
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
15.04.2021
15.04.2021
19.04.2021
16.04.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ARENA, TRAARENA91U1
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 22.02.2021 tarihli toplantısında;

Şirketin, 2020 yılında SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kardan daha az olması üzerine SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasına;

Bu doğrultuda; Şirketin, 2020 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 64.640.650,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.'nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmış olması nedeniyle I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması ve yıl içerisinde yapılan 16.123,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 64.656.773,00 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan;

- I. Temettü olarak brüt 12.931.354,60 TL,

- II. Temettü olarak brüt 3.232.838,65 TL karın dağıtılmasına,

- 1.456.419,33 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve

- geriye kalan 47.020.037,43 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 16.164.193,25 TL ve brüt temettü oranı % 50,5131 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,505131 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 15 Nisan 2021 tarihinde nakden dağıtılmasının, Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmişti.


Genel Kurul'un söz konusu öneriyi kabul etmesine istinaden 2020 yılı net dönem karının %25'ine tekabül eden 16.164.193,25 TL'nin 15 Nisan 2021 tarihinde nakden dağıtılması karara bağlanmıştır.


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
32.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
6.400.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
104.188.530
152.840.819,21
4. Vergiler ( - )
-39.547.880
-29.208.378,78
5. Net Dönem Kârı
64.640.650
123.632.440,43
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
64.640.650
123.632.440,43
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
64.640.650
123.632.440,43
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
16.123
16.123
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
64.656.773
123.632.440,43
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
12.931.354,6
12.931.354,6
* Nakit
12.931.354,6
12.931.354,6
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
3.232.838,65
3.232.838,65
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.456.419,33
1.456.419,33
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
47.020.037,43
106.011.827,85
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
13.739.564,26
0
21,25
0,4293613
42,93613
TOPLAM
13.739.564,26
0
21,25
0,4293613
42,93613
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Ortaklara Dağıtılacak Brüt Nakit Kar Payı Toplamı 16.164.193,25 TL olup, bu tutar net dağıtılabilir dönem karının %25'ine isabet etmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.