DENİZBANK A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:19.03.2021 17:50:50
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFDZBK32122 ISIN kodlu finansman bonosunun 7. kupon ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
19.03.2021
Vade (Gün Sayısı)
240
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFDZBK32122
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi
20.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
21.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi
22.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
51.000.000
Kupon Sayısı
7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
26.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
0,93493
476.814,27
Evet
2
30.09.2020
29.09.2020
30.09.2020
0,93493
476.814,27
Evet
3
04.11.2020
03.11.2020
04.11.2020
0,93493
476.814,27
Evet
4
09.12.2020
08.12.2020
09.12.2020
0,93493
476.814,27
Evet
5
13.01.2021
12.01.2021
13.01.2021
0,93493
476.814,27
Evet
6
17.02.2021
16.02.2021
17.02.2021
0,93493
476.814,27
Evet
7
19.03.2021
18.03.2021
19.03.2021
0,80137
408.698,66
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
19.03.2021
18.03.2021
19.03.2021
51.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız 51.000.000 TL nominal değerli, 240 gün vadeli, 19.03.2021 itfa tarihli, 7 adet kupon ödemeli, TRFDZBK32122 ISIN kodlu finansman bonosunun 7. kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.