SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:17.03.2021 18:32:48
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hk,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
28.01.2021
Genel Kurul Tarihi
24.02.2021
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.02.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
AKYURT
Adres
Balıkhisar Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.No:60 Akyurt/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı olan 90.000.000-TL (DoksanMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2021-2025) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.2021 tarih ve E.29833736-110.04.04-240 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı Müdürlüğü'nün 26.01.2021 tarih ve E.50035491-431.02-00060951913 sayılı izniyle uygun görülen tadil metnin ortakların onayına sunulması,
3 - Dilekler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2021 OlağanÜstü Genel Kurula Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2021 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BiLGiLENDiRME DöKüMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
KSS TADİL METNİ SPK VE TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
17.03.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 17/03/2021 tarihinde tescil edilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.