AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:15.03.2021 16:16:18
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Sermaye Artırımının tamamlanması ve Toplam elde edilen Fon Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
16.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
33.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
284.482,76
284.482,760
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
Hamiline
A Grubu, AKSU5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKSE00053
31.960,385
0
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
16.215.517,24
16.215.517,240
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
Hamiline
B Grubu, AKSUE(RÜÇHAN), TRRAKSE00061
109.673,57
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
16.500.000
16.500.000,000
100,00000
141.633,955
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
23.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
09.03.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
10.12.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
18.02.2021
Ödeme Tarihi
25.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
24.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.500.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 16.500.000,00 TL bedelli artırılarak 33.000.000,00 TL'na yükseltilmesine ilişkin 23.02.2021 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 09.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.


Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılan rüçhan haklarından A grubu Paylardan ; 252.522,38 TL, B Grubu Paylardan 16.105.843,67 TL Nakit girdisi sağlanmıştır.

Kalan A grubu pay 31.960,385 TL Olup, Şirket Merkezinde yapılan Satış sonucunda, 187.271,90 TL Emisyon Primi, Kalan B Grubu pay 109.673,570 TL olup, BİST Birincil Piyasada Satışından 642.630,48 TL Emisyon primi elde edilmiştir.

Toplam Sağlanan Fon tutarı, 16.500.000 TL Nominal Bedel ve 829.902,38 TL Emisyon primi olmak üzere 17.329.902,38 TL Olarak gerçekleşmiştir.

Dolayısı ile, Şirketimiz 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.500.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 16.500.000,00 TL bedelli artırılarak 33.000.000,00 TL'na yükseltilmesine ilişkin Sermaye Artırım sürecimiz tamamlanmış olup, Şirketimizin Yeni sermayesi 33.000.000 TL (Otuzüçmilyon TL) olmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.