SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:15.03.2021 15:04:37
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2021 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.03.2021
Tescil Tarihi
15.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.03.2021 Sayı: 10287
Açıklamalar

10.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı faaliyet dönemi için  Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 15.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 15.03.2021 tarih ve 10287 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.