AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Gönderim Tarihi:10.03.2021 13:58:33
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz 50.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.500.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 16.500.000,00 TL bedelli artırılarak 33.000.000,00 TL'na yükseltilmesine ilişkin 23.02.2021 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 09.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

 Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen;

  

B grubu payların toplam nominal değeri 109.673,570 Türk Lirası olup, kalan paylar, 11-12 Mart 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

  

A grubu payların toplam nominal değeri 31.960,385 Türk Lirası olup, kalan paylar, 11-12 Mart  2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Şirket Ana Sözleşmesinin 7.  Maddesi doğrultusunda  Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.'nin Merkezinin bulunduğu Mimar Sinan Caddesi, Miralay İşhanı Kat:2 N77 Isparta adresinde satışa sunulacaktır. A grubundan pay almak isteyen diğer A grubu ortaklar ve üçüncü kişiler bu süre içerisinde Şirkete başvuruda bulunacaklardır. A grubu paylar için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar,  Portföyünde bulunan A grubu payları (varsa) beyan eden  resmi belgeyi ve  Hak edilen payların Virmanlanacağı Yatırım Kuruluşu ve Yatırım hesap numarasını da içeren dilekçelerine ekleyerek, Şirketimize ait Kurumsal Mail adresi (aksue@aksuenerji.com.tr) ye mail yolu ile ya da  Şirket merkezimize elden, 12.03.2021 Saat 13:00'a kadar teslim edebilecektir.

  

Başvuruda bulunan diğer A grubu ortaklar ve üçüncü kişiler kalan B grubu payların birincil piyasadaki ilk işlem günündeki oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden ödemeyi 12.03.20201 Cuma günü, Şekerbank Isparta Şubesi nezdinde açılan TR89 0005 9014 2013 0142 0171 73 Iban Nolu hesaba Saat 15:30'a kadar yapmaları gerekmektedir. A grubu imtiyazlı pay başına satış fiyatı, B grubu payların birincil piyasadaki 1. İşlem (11 Mart2021) günü işlemlerin tamamlanması sonrasında Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr internet sitesinden ve talepte bulunan yatırımcıların dilekçelerindeki iletişim  numaralarına bildirilecektir.

  

A grubu imtiyazlı pay başına satış fiyatı, kalan B grubu payların borsada halka arz süresi olan 2 iş gününde borsa birincil piyasasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının ağırlıklı ortalaması üzerinden netleşecektir. A grubu imtiyazlı pay başına satış fiyatı, B grubu payların birincil piyasadaki işlemlerinin (2 iş günü) tamamlanması sonrası Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr internet sitesinden ve talepte bulunan yatırımcıların dilekçelerindeki iletişim  numaralarına bildirilecektir.  A Grubu pay sahiplerinden yeterli talep gelmişse öncelikle onlara dağıtım yapılacaktır, kalan payların olması durumunda talep eden üçüncü kişilere dağıtım yapılacaktır. Oluşan fiyata göre, eksik/fazla ödemeler tahsil/iade edilecek ve satış tamamlanacaktır.

  

Borsada halka arz için birincil piyasa açılmamışsa veya bu piyasada işlem olmamışsa, SPK (II-5.2) Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Tebliği'nin 17.Maddesinin 2.fıkrası hükümleri uyarınca yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan A Grubu paylar yeni pay alma kullanım süresinin son gününde ikincil piyasada oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden satılacaktır. Eğer yeni pay alma kullanım süresinin son gününde ikinci piyasada işlem olmamışsa, satış işlemi ikincil piyasada son işlem gününde oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir.

  

Toplanan A grubu imtiyazlı pay taleplerinin dağıtımı 12 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek, talepte bulunan yatırımcıların hak ettikleri paylar talep dilekçelerinde belirtilen hesaplarına virmanlanacaktır.

  

Halka arz sonrası satılmayan A Grubu ve B Grubu paylar iptal edilecektir.

  

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) http://www.kap.gov.tr, Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş..'nin internet sitesi www.aksuenerji.com.tr ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesi www.sekeryatirim.com.tr 'den ulaşılabilir.

  

Kamuoyuna duyurulur.

  

Saygılarımızla…