PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:01.03.2021 18:17:58
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kâr Payı Dağıtımına İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
01.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTUN00016
Peşin
1,5200000
152
15
1,2920000
129,2
B Grubu, PETUN, TRAPETUN91A5
Peşin
1,5200000
152
15
1,2920000
129,2
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTUN00016
0
0
B Grubu, PETUN, TRAPETUN91A5
0
0
Ek Açıklamalar


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2020 PINAR ET KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
43.335.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
49.395.776
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
101.688.030
87.002.491
4. Vergiler ( - )
6.368.700
7.890.207
5. Net Dönem Kârı
95.319.330
79.112.284
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
95.319.330
79.112.284
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
3.670.611
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
98.989.941
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
19.797.988
* Nakit
19.797.988
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
5.903.140
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
3.750.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
2.153.140
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
46.071.212
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
6.960.559
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
16.586.431
379.385
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
19.380
0,02
1,292
129,2
B Grubu
55.969.440
58,72
1,292
129,2
TOPLAM
55.988.820
58,74
1,292
129,2
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 95.319.330 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 95.319.330 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 3.670.611 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %20'sine tekabül edecek şekilde 19.797.988 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki %5 oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu Tahsisatı ayrılması, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara %3 oranını aşmamak üzere kâr payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden de Birinci Kâr Payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) %129,20'sini bulacak şekilde 46.071.212 TL tutarında Ortaklara İkinci Kâr Payı dağıtılması (Birinci ve İkinci Kâr Payı'nın toplam net tutarı 55.988.820 TL), 6.960.559 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması teklif edilmiştir.

1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 1,2920 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.