EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:23.02.2021 16:35:21
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Organizasyonel Değişiklik

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yönetim kurulumuz 22.02.2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda;

  

Şirketimiz devamlı büyüyen ve kendine büyük hedefler koyan bir yapıya sahip olup, şirket içi organizasyonumuzun bu yapıya uyum sağlaması, organizasyonun canlı ve dinamik tutulması adına aşağıda belirtilen değişikliklerin ve terfilerin yapılmasına ve 22.02.2021 tarihi itibariyle uygulanmasına, ilgili değişikliklerin KAP'ta yayınlanmasına Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy çokluğu ile karar verilmiştir.

  

1.       Şirket içerisinde kullanılan "Grup Müdürü" ve "Departman/Kısım Müdürü" unvanları artık kullanılmayacaktır. Bu unvanlar yerine, "Genel Müdür Yardımcısı" ve "Direktör" unvanları kullanılacaktır.

  

2.       Bu değişiklik uyarınca kullanılacak yeni unvanlar aşağıdaki gibidir;

  

a.       Nurcan Güngör – Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler),

  

b.       Etem Gökmen – Genel Müdür Yardımcısı (İzmir İşletme ve Yatırımlar),

  

c.       Nuri Aslan – Genel Müdür Yardımcısı (Kartepe İşletme),

  

d.       Vehbi Cem Korkmaz – Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama Winsa, Pimapen, Camoda),

  

e.       Tamer Özen – Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama Egepen, Maestro),

  

f.        Şadi Gödek – Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları)

  

g.       Bora Ateşsaçan – İhracat ve İş Geliştirme Direktörü

  

h.       Hakan Nurhan – Marka Satış Direktörü (IQ)

  

i.         Ekrem Pursin – Marka Satış Direktörü (Winsa)

  

j.         Seyfettin Aslan – Marka Satış Direktörü (Pimapen)

  

3.       Ayrıca, aşağıda ismi belirtilen kişiler de "Direktör" unvanına terfi etmiş olup, sorumluluk alanları aşağıdaki gibidir;

  

a.     Simay Dalgıç Turanlı – Mali İşler Direktörü: Tüm finans ve muhasebe ekiplerinden sorumludur. Genel Müdür Yardımcısına (Mali İşler) doğrudan raporlama yapacaktır.

  

b.    Bengi Yılmaz Çondur – Satın Alma ve Tedarik Zinciri Direktörü: Şirketin tüm satın alma & planlama ve depolar & sevkiyat (İzmir) ekiplerinden sorumludur. Genel Müdüre doğrudan raporlama yapacaktır.

  

c.     Evren Özcan – İzmir İşletme Üretim Direktörü: İzmir İşletmedeki tüm üretim birimlerinden sorumludur. Genel Müdür Yardımcısına (İzmir İşletme ve Yatırımlar) doğrudan raporlama yapacaktır.

  

d.     Didem Kale – Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Direktörü: Ar-Ge ve Ürün Geliştirme bölümlerinden sorumludur. Genel Müdür Yardımcısına (İzmir İşletme ve Yatırımlar) doğrudan raporlama yapacaktır.

  

4.       Şirket ile ilgili karar alım süreçlerinde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve doğrudan Genel Müdür'e bağlı olan Direktörler, İcra Kurulunda yer alacaktır.

  

5.       İcra Kurulunun Genel Sekreterliğini Simay Dalgıç Turanlı yürütecektir.

  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.