TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

İlişkili Taraf İşlemleri

Gönderim Tarihi:17.02.2021 18:19:44
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2021 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Sonuç Bölümü

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.