İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.02.2021 09:34:24
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
375.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZDC00017
8
24,000
300,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6
Nâma
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6
374.999.992
1.124.999.976,000
300,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
375.000.000
1.125.000.000,000
300,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
11.11.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
11.02.2021
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 28.10.2020 tarihli ve 29 nolu toplantısında Şirketimizin 1.500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 375.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 1.125.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiş, bu kapsamda ilgili sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.11.2020 tarihinde başvuru yapılmıştı. Yapmış olduğumuz başvurunun Kurul'un 11.02.2021 tarihli ve 2021/7 sayılı Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştur.

SPK tarafından onaylanan izahname KAP'ta ayrıca ilan edilecektir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.