GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:05.02.2021 17:30:41
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21
120
375
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21
534.333
137.569
Ters Repo Alacakları
Takas Alacakları
5
106.139
0
Diğer Alacaklar
5
0
142
Finansal Varlıklar
19
2.062.069
1.326.302
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
Diğer Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
2.702.661
1.464.388
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
Takas Borçları
69.600
0
Krediler
Finansal Yükümlülükler
Diğer Borçlar
7.298
5.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
76.898
5.152
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.625.763
1.459.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
57.100
101.875
Temettü Gelirleri
9.660
29.932
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
30.328
85.198
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
364.247
133.193
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
461.335
350.198
Yönetim Ücretleri
-27.466
-21.748
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
-2.047
-1.417
MKK Ücretleri
Denetim Ücretleri
-2.174
-2.525
Danışmanlık Ücretleri
Kurul Ücretleri
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-16.778
-11.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-635
-2.036
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-49.100
-39.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
412.235
310.949
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
412.235
310.949
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
412.235
310.949
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-357.783
24.692
Net Dönem Karı (Zararı)
412.235
310.949
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-431.007
-262.846
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-57.100
-101.875
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-364.247
-133.193
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.660
-27.778
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-405.771
-155.218
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-105.997
-142
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-299.774
-155.076
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-424.543
-107.115
Alınan Temettü
9.660
29.932
Alınan Faiz
57.100
101.875
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
754.292
52.808
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.420.053
915.884
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.665.761
-863.076
Kredi Ödemeleri
Faiz Ödemeleri
Alınan Krediler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
396.509
77.500
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
396.509
77.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
137.944
60.444
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
534.453
137.944
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 31.12.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.459.236
1.095.479
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
412.235
310.949
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.420.053
915.884
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.665.761
-863.076
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.625.763
1.459.236