İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:29.01.2021 18:44:39
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/01/2021
Karar Sayısı
2021/6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN

YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 29 Ocak 2021

  

KARAR SAYISI  : 2021/6

  

"Sorumuluk Beyanı" ilişikte pdf dosyası olarak yer almaktadır.