GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:27.01.2021 20:33:30
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Başkent Doğalgaz davalarındaki gelişmeler hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2014, 11.07.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin de dahil olduğu Ortak Girişim Grubunun katıldığı 2008 yılındaki Başkent Doğalgaz ihalesi nedeniyle Şirketimiz tarafından verilen teminat mektubunun nakde çevrilmesinin önlenmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne karşı 2009 yılında açtığımız, teminat mektubunun 2013 yılında nakde çevrilmesinden sonra da ödenen tutarın iadesi şeklinde ıslah ettiğimiz Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada ilk derece mahkemesi, ihtilafın idari yargı görev alanına giren bir dava olduğu gerekçesiyle ve dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar vermiştir.
 
Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, Şirketimiz lehine olan 2014 tarihli son Yargıtay bozma kararına uyarak birbiri ardına iki ayrı bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar vermiş ve her iki bilirkişi raporu da Şirketimiz lehine gelmiştir. Karar duruşmasında söz konusu bilirkişi raporları doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesi beklenirken davanın ilk derece mahkemesi tarafından yasa ve içtihatı birleştirme kararlarına aykırı bir şekilde reddedilmesinin nedeni anlaşılamamıştır. Zira Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava adli yargıda yaklaşık 12 yıldan bu yana görülmekte olup davalı belediyenin yargı yolu itirazı daha önce aynı mahkeme tarafından defalarca reddedilmiş ve bu kararlar iki kez Yargıtay incelemesinden de geçmiştir, bu yönüyle Şirketimiz açısından usuli kazanılmış (müktesep) hak oluşmuştur.

Hukuka açıkça aykırı olan Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi kararı Şirketimiz tarafından temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi Yargıtay nezdinde yapılacaktır.

Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.