24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. E-TİCARET GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

İç Tüzük

Gönderim Tarihi:19.01.2021 17:35:53
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2020 tarihli 12233903-320.01.01-E.7097 sayılı yazısı ile onaylanmış iç tüzük ektedir.

Türkçe

İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. e-Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2020 tarihli 12233903-320.01.01-E.7097 sayılı yazısı ile onaylanmış iç tüzük.