MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:06.01.2021 20:41:57
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
26.11.2020
Genel Kurul Tarihi
06.01.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.01.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Arya Plaza Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Keskin Kalem Sokak No:17/2 Şişli /İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması.
4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403/5 maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - SPK'nın 07.11.2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı ile Şirket hakkında uygulanan 30.961 TL idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
MYH- 2020 OUGK Davet FİNAL.pdf - İlan Metni
EK: 2
2020 MYH- Bilgilendirme Dokümanı FNL.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Hayır
Yapılmama Nedeni
Asgari toplantı nisabı sağlanamadığından ertelenmiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
tehir tutanagı.pdf - Tutanak
EK: 2
MYH hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenmiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.