MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.12.2020 08:46:52
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Yapılan açıklama düzeltme olmayıp rüçhan haklarının kullanım sürelerine ilişkin yapılan açıklamadır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
58.967.161
Ulaşılacak Sermaye (TL)
66.000.000
Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
MERKO, TRAMERKO91A5
58.967.161
52.967.161,000
89,82484
Mevcut Sermaye (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM
58.967.161
52.967.161,000
89,82484
Sermaye Azaltım Tarihi
21.12.2020
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5
58.967.161
60.000.000,000
1.000,00000
1,00
MERKO, TRAMERKO91A5
Hamiline
MERKO(RÜÇHAN), TRRMRKO00026
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
58.967.161
60.000.000,000
1.000,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Merko Holding A.Ş. kendi sahip olduğu yeni pay alma haklarının tamamını kulanma ve halka arz süresi bitimi sonrası satılamayan payları satın alma taahhüdü vardır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
21.12.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
04.01.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
14.12.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
23.09.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
03.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
23.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
22.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin gerçekleştireceği sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 21.12.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında kullandırılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ilgili madde hükmü uyarınca sermaye azaltımı ile eşanlı olarak gerçekleştirilecek işbu sermaye artırımında, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın alacak yatırımcıların talebinin alınmasından önce, söz konusu maddede öngörülen ve ekte yer alan risk bildirim formunun yatırımcılar tarafından imzalanması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
RİSK BİLDİRİM FORMU.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.