DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:15.12.2020 19:02:54
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Pay Satım Bildirimi Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2020-23.10.2020-25.11.2020-26.11.2020-27.11.2020-02.12.2020-03.12.2020-07.12.2020-08.12.2020-09.12.2020-10.12.2020-11.12.2020-14.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız;

  

 

22.10.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılmış olan 22.10.2020 tarihli Yönetim kurulu Kararına istinaden, 15 .12.2020 tarihinde (bugün) 7,86-8,96 fiyat aralığından 30.110 adet satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Böylelikle şirketimiz paylarının fiili dolaşım oranı %5,0808'e ulaşmıştır. Bu işlemle birlikte satışına karar verilen payların toplam sermayeye oranı 15 .12.2020 tarihi itibariyle % 0,3855'e  düşmüştür. 

  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  


  

 

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/12/2020
0
30.110
30.110
1.310.041,29
1.279.931,29
% 0,3946
% 0,3946
% 0,3855
% 0,3855
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.