SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

Gönderim Tarihi:04.12.2020 13:15:31
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile İlgili 6.Maddesinin Tescili Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
-
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2020
Mevcut Sermaye (TL)
30500000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
50100000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
3710000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 12,16
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
15890000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 52,1
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
04/12/2020
Açıklamalar

Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesi 04.12.2020 tarihinde tescil olmuştur.

 04.12.2020 tarih ve 10217 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.