EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:20.11.2020 09:54:33
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin 19.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8860 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,35-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.


Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin

ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.