BURGAN BANK A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:16.11.2020 16:23:00
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Solo Beyan

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/11/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2020
Karar Sayısı
37
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Bankamızın 30 Eylül 2020 tarihli "Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı" ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.