ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

Gönderim Tarihi:13.11.2020 18:08:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/11/2020
Mevcut Sermaye (TL)
80000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
130000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
50000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 62,5
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin 13/11/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketin hisse senedi değerinin, 1 Krş olarak belirlenmesine, önceki hisse senedi adedinin bu durumu karşılayacak şekilde 100 kat artırılarak 80.000.000 adet iken 8.000.000.000 adet olarak değiştirilmesine, Şirket ödenmiş sermayesinin 80.000.000-TL'den, 50.000.000-TL nakden artırılarak 130.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 50.000.000 TL sermaye artırımı nedeni ile ortaklara payları nispetinde beheri 1-Krş üzerinden 5.000.000.000 adet hisse dağıtılmasına, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi, "Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesi ve "Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin tadil edilmesinin kabulüne, Ana sözleşme tadilinin gerekli yasal izinlerin de alınmasını müteakip yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına, karar verilmiştir
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.