OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:13.11.2020 14:39:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Aracı Kurum İle Sözleşme İmzalanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
135.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
76.231.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
133.404.250
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023
8.482.600
6.361.950,000
75,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSTM00023
Hamiline
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015
67.748.400
50.811.300,000
75,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, OSTIM, TREOSTM00015
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
76.231.000
57.173.250,000
75,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bedelli sermaye artırımı işlemleri ile ilgili süreçlerin yürütülmesi konusunda Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.