OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:10.11.2020 01:07:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Pay Satım Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.

  

09.11.2020 tarihinde Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak fiyatları 7,35 ile 7,40 TL aralığında 210.000 TL nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonrası  I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'in Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 09.11.2020 tarihi itibariyle 93,51% olmuştur.

  

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/11/2020
90.000
661.500
231.281.489,805
231.191.489,805
% 93,6
% 93,6
% 93,56
% 93,56
09/11/2020
100.000
736.000
231.191.489,805
231.091.489,805
% 93,56
% 93,56
% 93,52
% 93,52
09/11/2020
20.000
148.000
231.091.489,805
231.071.489,805
% 93,52
% 93,52
% 93,51
% 93,51
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.