LİDER FAKTORİNG A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:09.11.2020 18:15:33
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

2020/3 Dönem Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2020
Karar Sayısı
2020/29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2020/3. Dönem Sorumluluk Beyanı ekte PDf olarak yer almaktadır.