TAM FAKTORİNG A.Ş.

Unvan Değişikliği

Gönderim Tarihi:03.11.2020 18:17:45
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Ünvan Değişikliği Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Tam Faktoring Anonim Şirketi
Yeni Unvan
Tam Finans Faktoring Anonim Şirketi
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
02/11/2020
Açıklamalar
Şirketimizin, 27 Ekim 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 2 Kasım 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiş, Şirketimizin ünvanı TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.