ŞEKERBANK T.A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:02.11.2020 18:40:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
1.158.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.860.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SKBNK, TRASKBNK91N8
1.158.000.000
702.000.000,000
60,62176
1,00
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
1.158.000.000
702.000.000,000
60,62176
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
09.09.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
28.10.2020
Ek Açıklamalar

İlgi: 10.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamızın 1.158.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 Türk Lirası arttırılarak 1.860.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, İzahname Taslağı'nın onaylanması amacıyla 9 Eylül 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2020 tarihli ve 2020/66 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Onaylı izahname bu açıklamanın ekinde yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı İzahname.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.