EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

Gönderim Tarihi:21.10.2020 11:10:50
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kefaletimiz bulunan Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz. San. Tic. A.Ş. kredisi hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2019, 23.07.2019,03.07.2019, 27.03.2019, 31.10.2018, 27.09.2018,21.09.2018, 23.07.2018 , 16.07.2018 , 13.07.2018, 06.07.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
12.10.2018
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
15.10.2018
Davanın Konusu
İtirazın İptali
Karşı Taraf(lar)
TC Ziraat Bankası A.Ş.
Davanın Tutarı
4.413.781,41
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
60,54%
İlgili Mahkeme ve Dosya No
2018/931
Davanın Duruşma Tarihi
19/12/2019
Alınan Karar
4.413.036,57 TL üzerinden takibin devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren 28,93% faiz ve 5% BSMV uygulanmasına, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine ve ayrıca 882,607.31TLTL inkar tazminatının ödenmesinin kabulüne istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar vermiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ödeme Zorunluluğu - Aktiflere Haciz Olasılığı
Açıklamalar

Ziraat Bankası A.Ş. vekili tarafından 882.607,31 TL inkar tazminatı, 109.330,36 TL vekalet ücreti, 53.307,54 TL peşin karar ve ilam harcı, 800 TL yargılama gideri ve 76.884,32 TL işlemiş yasal faiz  (19.12.2019-08.10.2020)  olmak üzere toplamda 1.122.929,53 TL talep edilen icra emri şirketimiz vekiline tebliğ edilmiştir. Şirketimizin 4.413.036,57 TL (faiz ve masraflar hariç) ödeme emri ve 1.122.929,53 TL (faiz ve masraflar hariç) icra emri kaynaklı borcu bulunmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.