KT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.10.2020 18:22:57
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.801,19
% 0,0266147
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
555,66
% 0,00821053
Fon Yönetim Ücreti
28.945,3
% 0,42770088
Hisse Senedi Komisyonu
1.349,5
% 0,01994045
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
178,98
% 0,00264464
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
294,97
% 0,00435853
Diğer Giderler
1.204,91
% 0,01780396
TOPLAM GİDERLER
34.330,51
% 0,5072737
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.767.650,31
% 0