AK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.10.2020 22:50:04
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:3

Özet Bilgi

2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2020 3. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.388,75
% 0,0002121
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
106,54
% 0,00000946
Bağımsız Denetim Ücreti
5.763,03
% 0,00051171
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
576.254,24
% 0,05116644
Fon Yönetim Ücreti
8.455.325,75
% 0,75076043
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
748.868,49
% 0,0664931
Vergiler ve Diğer Harcamalar
24.318.551,64
% 2,15927889
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
203.813,24
% 0,01809687
TOPLAM GİDERLER
34.311.071,68
% 3,046529
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.126.234.862,2
% 100