MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.10.2020 18:03:42
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:3

Özet Bilgi

2020 3.Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
2020 3.Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi 
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.012
% 0,11323265
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
494,19
% 0,05529491
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
1.317,29
% 0,14739154
Fon Yönetim Ücreti
6.741,91
% 0,75435213
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
264,6
% 0,02960609
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
184,47
% 0,02064034
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1
% 0,0299977
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
769,2
% 0,08606577
TOPLAM GİDERLER
11.051,76
% 1,23658113
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
893.735,13
% 100