TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:07.10.2020 13:20:19
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Açılış Bilançosuna İlişkin Bilgilendirme

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar


Hissedarlarımızdan gelen soru ve bilgilendirmeleri dikkate alarak birleşme tarihi itibariyle oluşması beklenen proforma açılış bilançosunun tarafımızca 24.07.2020 tarihinde açıklanmış olduğunu ve ilgili proforma açılış bilançosuna https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861777 bağlantısında yer alan bildirim üzerinden ulaşabileceğini hatırlatmak isteriz. 30 Eylül 2020 itibariyle oluşmuş durumda bulunan mali tablolar ise yasal süreleri içerisinde yayınlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.