İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:06.10.2020 18:39:58
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:3

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.988,44
% 0,00564041
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.612,93
% 0,00681908
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
85.353,2
% 0,16109642
Fon Yönetim Ücreti
1.175.898,38
% 2,21940156
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.563,55
% 0,00861329
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
126,03
% 0,00023787
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
333.631,03
% 0,62969831
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9
% 0,00193441
Türev Araçlar Komisyonu
8.551,93
% 0,01614099
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
276.249,56
% 0,52139599
TOPLAM GİDERLER
1.891.999,95
% 3,57097833
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.982.677,97
% 100