DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:03.10.2020 15:39:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
02.10.2020
Vade (Gün Sayısı)
177
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
11
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
11,31
ISIN Kodu
TRFDZFKE2010
Vade Başlangıç Tarihi
08.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
60.000.000
İhraç Fiyatı
0,94936
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
02.10.2020
Kayıt Tarihi
01.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
02.10.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 08.04.2020 tarihinde ihraç edilen, 60.000.000.-TL nominal değerli 177 gün vadeli TRFDZFKE2010 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 02.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.