AYGAZ A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:18.09.2020 17:30:21
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSAYGZ62110 ISIN kodlu 90.000.000 TL tutarındaki tahvilin 5.kupon ödemesi ve 6. kupon faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
18.06.2021
Vade (Gün Sayısı)
728
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSAYGZ62110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
20.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
20.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi
21.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
90.000.000
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
20.09.2019
19.09.2019
20.09.2019
6,4447
25,8496
28,4678
5.800.229,98
Evet
2
20.12.2019
19.12.2019
20.12.2019
4,049
16,2405
17,2576
3.644.100
Evet
3
20.03.2020
19.03.2020
20.03.2020
2,9302
11,7528
12,2817
2.637.179,98
Evet
4
19.06.2020
18.06.2020
19.06.2020
2,5197
10,1063
10,4964
2.267.729,98
Evet
5
18.09.2020
17.09.2020
18.09.2020
2,1246
8,5218
8,7982
1.912.139,97
Evet
6
18.12.2020
17.12.2020
18.12.2020
3,3034
13,25
13,9236
7
19.03.2021
18.03.2021
19.03.2021
8
18.06.2021
17.06.2021
18.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
18.06.2021
17.06.2021
18.06.2021
90.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Aygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZ62110 ISIN kodlu nominal 90.000.000 TL tutarındaki tahvilin 18.09.2020 tarihli beşinci kupon ödemesi 1.912.139,97 TL olarak gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.