SODA SANAYİİ A.Ş.

Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:17.09.2020 08:30:08
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Birleşme işlemine ilişkin süreç hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
SISE, ANACM, TRKCM, DENCM
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.04.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Borsa İşlem Durumu
Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Pay Grup Bilgileri
Pay Değiştirme Oranı
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi
Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
SODA, TRASODAS91E5
1,15997
Nâma
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.04.2020
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi
23.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
27.08.2020
Genel Kurul‘da Devrolma Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ?
Kabul edildi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şişecam") bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi işlemine ("Birleşme İşlemi") ilişkin genel kurul toplantısı 27 Ağustos 2020 tarihinde yapılmış ve Birleşme İşlemi onaylanmıştır. Onaylanan Birleşme İşlemi kapsamında, ayrılma hakkı kullanımı 3 Eylül 2020 tarihinde başlamış olup, 23 Eylül 2020 tarihinde sona erecektir.

Birleşme İşlemi'nin tescili için 24 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil başvurusu yapılması planlanmaktadır. Söz konusu başvuru kapsamında, Birleşme İşlemi'nin 30 Eylül 2020 tarihinde tescil edilmesi hedeflenmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Ek-6.2 2019 Denetim Raporu.pdf - Diğer
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.