DENİZBANK A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:01.09.2020 14:50:14
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRSDZBK72121 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
14.07.2021
Vade (Gün Sayısı)
386
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSDZBK72121
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi
19.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
22.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi
23.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
75.000.000
Kupon Sayısı
11
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
28.07.2020
27.07.2020
28.07.2020
0,887
665.242,44
Evet
2
01.09.2020
31.08.2020
01.09.2020
0,88699
665.242,43
Evet
3
06.10.2020
05.10.2020
06.10.2020
0,88699
4
10.11.2020
09.11.2020
10.11.2020
0,88699
5
15.12.2020
14.12.2020
15.12.2020
0,88699
6
19.01.2021
18.01.2021
19.01.2021
0,88699
7
23.02.2021
22.02.2021
23.02.2021
0,88699
8
30.03.2021
29.03.2021
30.03.2021
0,88699
9
04.05.2021
03.05.2021
04.05.2021
0,88699
10
08.06.2021
07.06.2021
08.06.2021
0,88699
11
14.07.2021
13.07.2021
14.07.2021
0,91233
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
14.07.2021
13.07.2021
14.07.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız 75.000.000 TL nominal değerli, 386 gün vadeli, 14.07.2021 itfa tarihli, 35 günde bir kupon ödemeli, TRSDZBK72121 ISIN kodlu finansman bonosunun 2. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.