TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:28.08.2020 11:49:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimiz tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
SISE, ANACM, SODA, DENCM
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.04.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Borsa İşlem Durumu
Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Pay Grup Bilgileri
Pay Değiştirme Oranı
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi
Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
TRKCM, TRATRKCM91F7
0,67615
Nâma
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.04.2020
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi
23.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
27.08.2020
Genel Kurul‘da Devrolma Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ?
Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Soda Sanayii Anonim Şirketi ile birlikte tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşilmesi işlemi 27.08.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla onaylandı.
Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Ek-7.3 TRKCM Bağımsız Denetim Raporu 2017.pdf - Diğer
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.