ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:25.08.2020 18:51:02
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.08.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
28.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
210.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011
12.08.2020
85.000
0,002
6,42
-
ENKAI, TREENKA00011
12.08.2020
135.000
0,002
6,43
-
ENKAI, TREENKA00011
12.08.2020
25.000
0
6,44
-
ENKAI, TREENKA00011
12.08.2020
43.478
0,001
6,48
-
ENKAI, TREENKA00011
12.08.2020
161.021
0,003
6,49
-
ENKAI, TREENKA00011
12.08.2020
406.506
0,007
6,5
-
ENKAI, TREENKA00011
12.08.2020
80.636
0,001
6,51
-
ENKAI, TREENKA00011
12.08.2020
63.359
0,001
6,52
-
ENKAI, TREENKA00011
14.08.2020
50.000
0,001
6,47
-
ENKAI, TREENKA00011
14.08.2020
68.328
0,001
6,48
-
ENKAI, TREENKA00011
14.08.2020
96.603
0,002
6,49
-
ENKAI, TREENKA00011
14.08.2020
95.000
0,002
6,5
-
ENKAI, TREENKA00011
14.08.2020
43.251
0,001
6,51
-
ENKAI, TREENKA00011
14.08.2020
186.749
0,003
6,52
-
ENKAI, TREENKA00011
14.08.2020
62.021
0,001
6,53
-
ENKAI, TREENKA00011
14.08.2020
203.397
0,004
6,54
-
ENKAI, TREENKA00011
14.08.2020
194.651
0,003
6,55
-
ENKAI, TREENKA00011
17.08.2020
5.399
0
6,44
-
ENKAI, TREENKA00011
17.08.2020
20.000
0
6,45
-
ENKAI, TREENKA00011
17.08.2020
40.000
0,001
6,46
-
ENKAI, TREENKA00011
17.08.2020
20.000
0
6,47
-
ENKAI, TREENKA00011
17.08.2020
329.231
0,006
6,48
-
ENKAI, TREENKA00011
17.08.2020
194.601
0,003
6,49
-
ENKAI, TREENKA00011
17.08.2020
390.769
0,007
6,5
-
ENKAI, TREENKA00011
18.08.2020
20.000
0
6,47
-
ENKAI, TREENKA00011
18.08.2020
75.000
0,001
6,48
-
ENKAI, TREENKA00011
18.08.2020
187.575
0,003
6,49
-
ENKAI, TREENKA00011
18.08.2020
369.556
0,007
6,5
-
ENKAI, TREENKA00011
18.08.2020
51.605
0,001
6,51
-
ENKAI, TREENKA00011
18.08.2020
97.425
0,002
6,52
-
ENKAI, TREENKA00011
18.08.2020
85.444
0,002
6,53
-
ENKAI, TREENKA00011
18.08.2020
60.000
0,001
6,54
-
ENKAI, TREENKA00011
18.08.2020
53.395
0,001
6,56
-
ENKAI, TREENKA00011
19.08.2020
2.770
0
6,57
-
ENKAI, TREENKA00011
19.08.2020
270.000
0,005
6,58
-
ENKAI, TREENKA00011
24.08.2020
10.000
0
6,52
-
ENKAI, TREENKA00011
24.08.2020
10.000
0
6,53
-
ENKAI, TREENKA00011
24.08.2020
60.906
0,001
6,54
-
ENKAI, TREENKA00011
24.08.2020
175.808
0,003
6,55
-
ENKAI, TREENKA00011
24.08.2020
204.094
0,004
6,56
-
ENKAI, TREENKA00011
25.08.2020
4.455
0
6,55
-
ENKAI, TREENKA00011
25.08.2020
127.768
0,002
6,56
-
ENKAI, TREENKA00011
25.08.2020
308.327
0,006
6,57
-
ENKAI, TREENKA00011
25.08.2020
404.450
0,007
6,58
-
ENKAI, TREENKA00011
25.08.2020
155.000
0,003
6,59
-
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 07.08.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.