TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:25.08.2020 16:43:01
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
134.000.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
25.08.2020
Vade (Gün Sayısı)
350
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFTHAL82022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
09.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
09.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi
10.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
134.000.000
Kupon Sayısı
5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
19.11.2019
18.11.2019
19.11.2019
3,1238
4.185.892
Evet
2
28.01.2020
27.01.2020
28.01.2020
3,2935
4.413.290
Evet
3
07.04.2020
06.04.2020
07.04.2020
2,7538
3.690.092
Evet
4
16.06.2020
15.06.2020
16.06.2020
1,7955
2.405.970
Evet
5
25.08.2020
24.08.2020
25.08.2020
3,2057
4.295.638
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
25.08.2020
24.08.2020
25.08.2020
134.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.09.2019 ve 24.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 10.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 350 gün vadeli, 134.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL82022 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına ve Enflasyona Endeksli Kuponlu Halkbank Bonosu'nun kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (25.08.2020) gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.