ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

Gönderim Tarihi:24.08.2020 12:28:27
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Maddi Duran Varlıkların Sınıflandırılmasının ve Finansal Yatırımların Değerleme Yönteminin Değiştirilmesi Nedeniyle Geçmişe Dönük Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu Düzeltimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.03.2020 - 30.06.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bilanço - Gelir Tablosu - Nakit Akış Tablosu - Özkaynak Değişim Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Maddi Duran Varlıkların Sınıflandırılmasının ve Finansal Yatırımların Değerleme Yönteminin Değiştirilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz finansal tablolarında maddi duran varlıkların sınıflandırılmasının ve Finansal yatırımların değerleme yönteminin değiştirilmesi ile finansal tablolarımızda değişiklik meydana gelmesi neticesinde geriye dönük olarak Konsolide olan 31.03.2020 ve 30.06.2020 dönemlerine ait finansal raporlarımızın güncel hali tekrar Kamuyu Aydınlatma Palatformu aracılığıyla yayımlanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.