TURKISH BANK A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:13.08.2020 18:16:49
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Turkish Bank A.Ş.'nin 2020 yılı 2. çeyreğine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Sınırlı Denetim Raporu ve Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/05/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2020
Karar Sayısı
13/08/2020
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Turkish Bank A.Ş.' nin 2020 yılı 2. çeyreğine ilişkin Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu'na ait sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,