PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.08.2020 19:11:23
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizin bedelli sermaye artırımının tamamlanması kapsamında Esas Sözleşme Tadiline ait SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
55.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
175.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033
1.248.597,912
2.681.341,550
214,74820
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPENG00033
Hamiline
PENG3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRPENG00043
B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8
54.351.402,088
116.718.658,450
214,74820
1,00
B Grubu
B Grubu, PENGD, TRAPENGD91A8
Hamiline
PENGD(RÜÇHAN), TRRPENG00050
194.831,872
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
55.600.000
119.400.000,000
214,74820
194.831,872
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
21.07.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
04.08.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
11.08.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
12.08.2020
SPK Başvuru Tarihi
05.05.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
16.07.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
23.07.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
22.07.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin tamamlanan sermaye artırımına ilişkin Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7.maddesinin güncellenmesi ve yeni şeklinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması amacıyla 11.08.2020 tarihinde SPK'ya yapılan başvurumuz 12.08.2020 (bugün ) tarihinde SPK'nın 12.08.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8147 sayılı yazısı ile onaylanmış olup SPK onaylı esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Spk onaylı esas sozlesme tadili.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.