ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:11.08.2020 16:53:36
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olumsuz oy kullanan ve ayrılma hakkı talebinde bulunan pay sahibi bulunmamaktadır. Bu nedenle ayrılma hakkı kullanım süreci işletilmeyecektir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
Ana faaliyet konusu genişletilmesi ve A grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılması
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.03.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
11.08.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı?
Onaylandı
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı
Diğer
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanına İlişkin Açıklama
satışı takip eden iş günü ödenecektir
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, ALYAG, TRAALYAG91A8
0,417
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimizde 2018 yılında gerçekleşen varlık satışı sonrası şirketimizin ana faaliyet konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şirketimizin faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla şirket ana sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2.maddesi ve "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin ayrıca 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1 sayılı "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 4.maddesinin (1)'inci fıkrası kapsamında, şirketimizin beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazları ile beraber, kar payına ilişkin imtiyazlarının da kaldırılmak suretiyle (A) grubu payların üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılması amacıyla Ana Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesi, "Oy Hakkı ve Kullanılması" başlıklı 21. maddesi, "Kar'ın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 28.maddesi, "Değişiklikler" başlıklı 36.maddesindeki değişiklikleri içeren Tadil tasarısı sermaye piyasası kurulunun 16.04.2020 tarih, 25/505 sayılı toplantısında uygun görülerek onaylanmış ve Ticaret Bakanlığı tarafından 22.05.2020 tarihli yazıları ile izin verilerek onaylanmıştır.

Söz konusu esas sözleşme değişikliklerini içeren tadil tasarısına Sermaye Piyasası Kurulunun Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde ret oyu vererek muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri 14 nolu gündem maddesindeki ayrılma hakkına ilişkin bilgiler çerçevesinde ayrılma hakkı kullanımına sahip olabileceklerdir.

Esas Sözleşmenin 2, 3, 6, 9, 21, 28 ve 36. maddelerinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısı genel kurulun onayına sunuldu, oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Olumsuz oy kullanan ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından, ayrılma hakkı kullanım süreci işletilmeyecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.