DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:27.07.2020 21:01:51
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2020
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.06.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3
11.842
7.917
19.759
11.262
6.591
17.853
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6
34
34
22
22
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4
1.120.711
211.919
1.332.630
1.342.006
187.069
1.529.075
Faktoring Alacakları
4
1.111.364
211.919
1.323.283
1.326.769
187.069
1.513.838
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
420.621
138.541
559.162
552.314
44.803
597.117
Diğer Faktoring Alacakları
690.743
73.378
764.121
774.455
142.266
916.721
Finansman Kredileri
0
0
0
0
0
0
Tüketici Kredileri
0
0
Kredi Kartları
0
0
Taksitli Ticari Krediler
0
0
Kiralama İşlemleri (Net)
0
0
0
0
0
0
Finansal Kiralama Alacakları
0
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
0
Takipteki Alacaklar
4
64.984
64.984
67.779
67.779
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-55.637
-55.637
-52.542
-52.542
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
0
0
0
0
0
İştirakler (Net)
0
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8.896
8.896
8.690
8.690
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.802
5.802
6.271
6.271
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
16.967
16.967
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10
11.261
11.261
12.894
12.894
DİĞER AKTİFLER
12
11.867
277
12.144
4.957
148
5.105
ARA TOPLAM
1.170.413
220.113
1.390.526
1.403.069
193.808
1.596.877
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
15
0
15
15
0
15
Satış Amaçlı
15
15
15
15
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.170.428
220.113
1.390.541
1.403.084
193.808
1.596.892
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
5
587.653
74.154
661.807
810.124
73.352
883.476
FAKTORİNG BORÇLARI
7.845
2.123
9.968
7.064
537
7.601
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
8.519
8.519
7.730
7.730
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11
179.698
179.698
210.230
210.230
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8
256
256
2.367
2.367
KARŞILIKLAR
9
39.692
0
39.692
38.945
0
38.945
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
9
1.734
1.734
1.819
1.819
Genel Karşılıklar
0
0
Diğer Karşılıklar
9
37.958
37.958
37.126
37.126
CARİ VERGİ BORCU
5.024
5.024
0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7
4.524
577
5.101
6.076
494
6.570
ARA TOPLAM
833.211
76.854
910.065
1.082.536
74.383
1.156.919
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
0
0
0
0
0
Satış Amaçlı
0
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
0
ÖZKAYNAKLAR
480.476
0
480.476
439.973
0
439.973
Ödenmiş Sermaye
13
137.600
137.600
137.600
137.600
Sermaye Yedekleri
0
0
0
40.380
0
40.380
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
0
Diğer Sermaye Yedekleri
0
40.380
40.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-392
-392
-392
-392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
0
Kar Yedekleri
302.765
0
302.765
159.168
0
159.168
Yasal Yedekler
46.833
46.833
39.654
39.654
Statü Yedekleri
0
0
Olağanüstü Yedekler
255.932
255.932
119.514
119.514
Diğer Kar Yedekleri
0
0
Kar veya Zarar
40.503
0
40.503
103.217
0
103.217
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0
0
Dönem Net Kâr veya Zararı
40.503
40.503
103.217
103.217
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.313.687
76.854
1.390.541
1.522.509
74.383
1.596.892
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
30.06.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4
469.570
24.136
493.706
494.275
38.207
532.482
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4
460.622
70.309
530.931
381.434
100.339
481.773
ALINAN TEMİNATLAR
44.497.655
7.357.225
51.854.880
42.928.581
6.360.727
49.289.308
VERİLEN TEMİNATLAR
23
516.432
516.432
543.611
543.611
TAAHHÜTLER
0
0
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
140.817
140.008
280.825
115.126
116.932
232.058
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
140.817
140.008
280.825
115.126
116.932
232.058
Vadeli Alım Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
140.817
140.008
280.825
115.126
116.932
232.058
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
4
1.637.739
1.212.004
2.849.743
1.616.411
928.184
2.544.595
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
47.722.835
8.803.682
56.526.517
46.079.438
7.544.389
53.623.827
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14
114.201
261.603
50.357
114.409
FAKTORİNG GELİRLERİ
114.201
261.603
50.357
114.409
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
112.825
251.360
49.774
109.356
İskontolu
54.029
105.479
26.547
38.191
Diğer
58.796
145.881
23.227
71.165
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.376
10.243
583
5.053
İskontolu
565
9.115
242
4.424
Diğer
811
1.128
341
629
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
0
0
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
KİRALAMA GELİRLERİ
0
0
0
0
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-50.158
-182.348
-20.219
-93.723
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-35.727
-145.757
-12.738
-74.846
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.060
-937
-524
-466
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.311
-32.312
-6.067
-16.179
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.060
-3.342
-890
-2.232
BRÜT KAR (ZARAR)
64.043
79.255
30.138
20.686
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16
-11.461
-17.727
-5.044
-12.922
Personel Giderleri
-5.489
-4.789
-2.192
-2.420
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-160
-242
-80
-133
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
-5.812
-12.696
-2.772
-10.369
Diğer
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
52.582
61.528
25.094
7.764
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
18
1.981.141
1.601.281
954.903
905.236
Bankalardan Alınan Faizler
35
902
25
691
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
Türev Finansal İşlemler Karı
4.025
17.354
2.921
12.341
Kambiyo İşlemleri Karı
1.968.882
1.582.052
948.858
891.675
Diğer
8.199
973
3.099
529
KARŞILIK GİDERLERİ
15
-11.327
-5.745
-3.027
-3.209
Özel Karşılıklar
-10.370
-2.990
-2.385
-2.023
Beklenen Zarar Karşılıkları
Genel Karşılıklar
Diğer
-957
-2.755
-642
-1.186
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
18
-1.969.598
-1.567.238
-949.865
-869.325
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-23.202
-27.786
-12.114
-10.191
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.943.100
-1.539.452
-936.234
-859.134
Diğer
-3.296
-1.517
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
52.798
89.826
27.105
40.466
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.798
89.826
27.105
40.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
17
-12.295
-19.766
-6.244
-8.904
Cari Vergi Karşılığı
-10.662
-16.760
-5.119
-4.083
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9
-1.633
-3.006
-1.125
-4.821
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
40.503
70.060
20.861
31.562
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
0
0
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
0
0
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
0
0
0
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
0
0
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
40.503
70.060
20.861
31.562
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
40.503
70.060
20.861
31.562
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Cari Dönem 3 Aylık
01.04.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem 3 Aylık
01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.503
70.060
20.861
31.562
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
0
0
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
0
0
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.503
70.060
20.861
31.562
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
40.503
159.292
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
93.035
239.840
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-44.891
-153.192
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16
1.376
10.243
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4
0
36.277
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7.275
33.906
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.490
-17.727
Ödenen Vergiler
-10.662
-12.525
Diğer
-140
22.470
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.404
-88.134
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
199.018
359.420
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
17.439
15.128
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.367
772
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
789
7.521
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-224.468
-444.228
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.451
-26.747
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
37.099
71.158
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10-11
-2.193
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.193
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
182.000
455.520
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-215.000
-523.300
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-33.000
-67.780
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
1.324
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.906
4.702
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
17.853
14.604
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3
19.759
19.306
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Önceki Dönem
01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
137.600
40.380
-263
74.418
84.750
336.885
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
137.600
40.380
-263
74.418
84.750
336.885
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.060
70.060
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-84.750
Kar Dağıtımı
84.750
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
84.750
-84.750
Diğer
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600
40.380
159.046
70.060
406.945
Cari Dönem
01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
137.600
40.380
-392
159.168
103.217
439.973
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
137.600
40.380
-392
159.168
103.217
439.974
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.503
40.503
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Kar Dağıtımı
-40.380
143.597
103.217
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-40.380
143.597
-103.217
Diğer
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600
-392
302.765
40.503
480.476