SODA SANAYİİ A.Ş.

Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.07.2020 20:40:46
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimiz tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
SISE, ANACM, TRKCM, DENCM
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.04.2020
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
31.12.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Borsa İşlem Durumu
Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Pay Grup Bilgileri
Pay Değiştirme Oranı
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi
Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
SODA, TRASODAS91E5
1,15997
Nâma
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi
27.04.2020
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi
23.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
27.08.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi işlemine ilişkin SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni yanında, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan birleşmeye ilişkin diğer dokümanlar açıklamamız ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Ek-4.1 Soda_Faaliyet_2017_TR.pdf - Diğer
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.