ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:24.07.2020 18:38:58
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bankamız Yönetim Kurulu Kararları hk.

İlgili Şirketler
[PGA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Bankamızın yönetim kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında;

1.Finans endüstrisinde yeni iş alanlarının keşfedilmesi, bu iş alanlarının birer fintech'e dönüştürülerek yeni gelir modellerinin geliştirilmesi amacıyla Albaraka Pörtföy Yönetimi A.Ş bünyesinde yer alan İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından yeni bir şirketin kurulmasına ve ilgili şirketin toplam 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) sermaye ile kurulmasına, söz konusu miktarın tamamının kurucu ortak olarak Albaraka Pörtföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Fonundan karşılanmasına, ilgili fonun 10.000.000 TL'lik katılma payı ihracının 5.000.000 TL'sinin (Beş Milyon Türk Lirası) Albaraka Pörtföy Yönetimi A.Ş.'nin kurmuş olduğu fonlar tarafından, 5.000.000 TL'sinin (Beş Milyon Türk Lirası) Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından karşılanmasına,

2.Halihazırda mevcut Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi"nin isminin "Sürdürülebilirlik Komitesi" olarak değiştirilmesine 

karar verilmiştir. 

          

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.