HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Finansal Duran Varlık Satışı

Gönderim Tarihi:17.07.2020 16:20:41
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İştirak Satışı Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/07/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Gerçeklik Teknoloji Sanayi Yazılım Reklam Prodüksiyon Tic.A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Oyun Stüdyosu
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
63.009 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17/07/2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
5.576 TL
Beher Pay Fiyatı
15.9 TL
Toplam Tutar
88.775,50 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
8,85
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.15
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
91,88
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Bahar Baziki ve İsmail Kemal Çiftçioğlu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/07/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
22.01.2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
88.775,50 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 17.07.2020 tarihli kararı ile;

Şirketimizin Gerçeklik Teknoloji Sanayi Yazılım Reklam Prodüksiyon Tic. A.Ş.'de sahip olduğu 5.576 TL nominal değerli payların tamamı 88.775,5 TL'ye, bağlı ortaklığımız STRS Teknoloji A.Ş.'nin 5.041 TL nominal değerli payların tamamı 80.257,8 TL'ye olmak üzere toplam 169.033,3 TL  karşılığında, Bahar Baziki ve İsmail Kemal Çiftçioğlu'na peşin olarak satılmış, satış bedelleri tahsil edilmiştir. Şirketimizin ve bağlı ortaklığımızın Gerçeklik Teknoloji Sanayi Yazılım Reklam Prodüksiyon Tic. A.Ş.'de payı kalmamıştır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.