İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:06.07.2020 16:08:53
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:2

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.136,52
% 0,00048063
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.963,37
% 0,00044168
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
148.179,42
% 0,03333454
Fon Yönetim Ücreti
6.067.732,89
% 1,36500112
Hisse Senedi Komisyonu
66.158,38
% 0,01488303
Tahvil Bono Komisyonu
1.096,89
% 0,00024676
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.903,88
% 0,00132814
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
218,85
% 0,00004923
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8
% 0,00017025
Türev Araçlar Komisyonu
24.941,38
% 0,00561083
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
77.819,14
% 0,01750624
TOPLAM GİDERLER
6.396.907,52
% 1,43905246
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
444.522.191,68
% 100