SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:19.06.2020 23:30:46
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirketimizin 31.03.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarında Yer Alan Borçları Hakkındaki Gelişmeler

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020 - 12.11.2019 - 22.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin 31.03.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarında Yer Alan Borçları Hakkındaki Gelişmeler

1- 31.03.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere toplam 5.634.694,66 TL Banka kredi borçları nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler;                                       

a- 5.634.694,66 TL tutarındaki bölüm için ilgili Bankalar tarafından takip amacıyla Şirketimize tebligatta bulunulmuştur. Buna karşılık hukuki itiraz yapılmış olup, adli yargı nezdinde yapılan itiraz neticesi mahkeme süreci devam etmektedir.

Yukarıda açıklanan ve halen devam eden Banka kredilerimiz için, Türkiye Bankalar Birliği'nin 08.11.2019 tarihli "Küçük Ölçekli Şirketler İçin Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması" hakkındaki kamuoyu duyurusu nedeniyle Şirketimiz tarafından en büyük alacaklı banka ile tüm bankalar adına finansal yapılandırma görüşmeleri başlatılmış ve devam ettirilmektedir.

2- 31.03.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 3.569.261,51 TL Vergi Dairesi ve SGK  borçları nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler;

a-Vergi Dairesine olan dolaylı ve dolaysız vergiler kaynaklı toplam borç tutarı 2.732.190,99.- TL'dir.

Söz konusu borç tutarının yapılandırılması amacıyla vergi dairesi nezdinde yapılandırma görüşme ve değerlendirmeleri devam etmektedir.

b-Şirketimizin SGK'ya olan borç tutarı 837.070,52 TL'dir. Firmamıza 223.581,63.-TL borç tutarı için kurum tarafından tebligatta bulunulmuştur. SGK Kurumu nezdinde yapılandırma görüşmeleri devam etmektedir.

3- 31.03.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 5.479.649,40.- TL Ticari Borçlar nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler;

a-Söz konusu borç tutarının 504.264,25.- TL bölümü için muhatap ticari alacaklılar tarafından yasal takibe geçilmiş olup, adli yargıda tarafımızca yapılan itirazlar nedeniyle mahkeme süreçleri devam etmektedir. 

b-4.975.385,15.- TL bölüm için herhangi bir bildirim veya adli takip Şirketimize iletilmemiş olup, muhatap alacaklılar Şirketimiz ile ticari ilişkilerini devam ettirmektedirler.

4- 31.03.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 1.762.643,80.- TL  Personele olan borçlar (maaş ve yasal  tazminat borçları)  nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler;

a-264.730.- TL bölüm için Şirketimiz aleyhine yasal takip başlatılmış olup, adli yargıda gerçekleştirdiğimiz itirazlar nedeniyle mahkeme süreçleri devam etmektedir.

b-1.497.913,80.- TL bölüm için muhatap personel tarafından herhangi bir tebligat veya adli takip işlemi mevcut değildir.


Şirketimiz olağan faaliyet programına mevcut iş hedefleri doğrultusunda devam etmekte olup, 30.06.2020 tarihli Konsolide Mali Tabloların yayınlanması akabinde iş bu KAP bildiriminde yer alan borç yapısı hakkında bilgiler de güncellenerek kamuoyu bilgisine sunulmaya devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

                                                    

 

                                                    

 

                                                    

 

                                                    

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.