İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.06.2020 17:10:09
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracı için SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
16.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı
1.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
18.06.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmak üzere 1.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli, sabit veya değişken faizli borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçlara ilişkin tüm şart ve esasların belirlenmesi, değişken faizli ihraç yapılması halinde türev kullanılarak işlemlerin sabit faizli olacak şekilde yapılandırılabilmesi ile ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin aracı kurumun yetkilendirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine ve ihraçlara ilişkin satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi de dâhil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin süreçlerin verilen yetkiye istinaden Şirket Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 1.000.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.